Скупштина потврдила више међународних споразума

Београд, 21. април 2017. године – Народна скупштина Републике Србије потврдила је данас више међународних споразума, међу којима су и они о полицијској сарадњи, подстицању и заштити улагања, елиминацији незаконите трговине дуванским производима, климатским променама и пловидби Тисом.

Посланици су потврдили Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о полицијској сарадњи, а који би требало да допринесе ефикаснијем сузбијању илегалних миграција.

Потврђен је и Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Немачке о сарадњи у области безбедности, којим се јача сарадња у области ефикасног спречавања и сузбијања кривичних дела организованог и тешког криминала, тероризма, криминала у вези са опојним дрогама, илегалне трговине оружјем, као и илегалне миграције и кријумчарења људи преко државне границе.

Скупштина је усвојила и Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о сарадњи у борби против организованог и других видова криминала.

На заседању је потврђен и Споразум између Владе Републике Србије и Владе Државе Катар о узајамном подстицању и заштити улагања.

Ратификован је и Споразум између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о пловидби реком Тисом, којим се та река отвара за пловидбу свих бродова без плаћања накнада.

Посланици су усвојили и Протокол о елиминацији незаконите трговине дуванским производима, којим се успостављају правила за сузбијање незаконите трговине дуванским производима на глобалном нивоу кроз контролу ланца снабдевања дуванским производима и јачање међународне сарадње.

Потврђен је и Споразум између Србије и Румуније о социјалној сигурности, који се односи како на здравствено осигурање, тако и на остваривање права из области пензионог и инвалидског осигурања.

Ратификована је и Конвенција о Европском шумарском институту, чији је циљ ширење вредности у погледу пошумљавања простора и развоја посебних сорти.

Такође, потврђени су и Доха амандмани на Кјото протокол, уз Оквирну конвенцију УН о промени климе, који се односе на смањење емисије штетних гасова који имају ефекат стаклене баште.

Скупштина је ратификовала и Споразум о учешћу у Средњоевропском програму универзитетске размене ("ЦЕЕПУС III"), чији је циљ да омогући већу размену студената.

Посланици су потврдили и Споразум између Владе Републике Србије и осталих чланица Иницијативе за реформу образовања у југоисточној Европи о седишту Секретаријата Иницијативе за реформу образовања у југоисточној Европи, који предвиђа да ново седиште Секретаријата буде у Београду.

Ратификован је и Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Чешке о сарадњи у области културе, образовања, науке, омладине и спорта.

http://www.srbija.sr.gov.yu/vesti/vest.php?id=291189
Copyright © 2004 Влада Републике Србије / Email: omr@srbija.gov.rs